Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công khai tiến độ giải quyết TTHC quý I/2023
Ngày cập nhật 09/08/2023

Biểu số II.05a/VPCP/KSTT

KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (PAKN) VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH VÀ HÀNH VI HÀNH CHÍNH TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Kỳ báo cáo: Qúy I Năm 2023

(Từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/3/2023)

___________

- Đơn vị báo cáo:

UBND phường An Đông

- Đơn vị nhận báo cáo:

UBND thành phố Huế

 

 

Đơn vị tính: Số PAKN

STT

Tên ngành, lĩnh vực có PAKN

Số lượng PAKN được tiếp nhận

Kết quả xử lý PAKN

Số PAKN đã xử lý được đăng tải công khai

Tổng số

Theo nội dung

Theo thời điểm tiếp nhận

Đã xử lý

Đang xử lý

Tổng số

Theo nội dung

Theo thời điểm tiếp nhận

Tổng số

Hành vi hành chính

Quy định hành chính

Hành vi hành chính

Quy định hành chính

Từ kỳ trước

Trong

kỳ

Hành

vi hành chính

Quy định hành chính

Từ kỳ trước

Trong kỳ

(1)

(2)

(3)=(4)+(5)=(6)+(7)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)=(9)+(10)=(11)+(12)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)=(14)+(15)

(14)

(15)

(16)

1

...

0

0

0

 

 

0

0

0

 

 

0

0

0

0

TỔNG CỘNG

0

0

0

 

 

0

0

0

 

 

0

0

0

0

 

 

 

Biểu số II.06a/VPCP/KSTT

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Kỳ báo cáo: Quý I Năm 2023

(Từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/3/2023)

- Đơn vị báo cáo:

UBND phường An Đông

- Đơn vị nhận báo cáo:

UBND thành phố Huế

 

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC.

STT

Lĩnh vực giải quyết

Số lượng hồ sơ tiếp nhận

Số lượng hồ sơ đã giải quyết

Số lượng hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Trong kỳ

Từ kỳ trước

Tổng số

Trước hạn

Đúng hạn

Quá hạn

Tổng số

Đúng hạn

Quá hạn

Trực tuyến

Trực tiếp, dịch vụ bưu chính

(1)

(2)

(3)=(4)
+(5)+(6)

(4)

(5)

(6)

(7)=(8)
+(9)+(10)

(8)

(9)

(10)

(11)=
(12)+(13)

(12)

(13)

1

Lĩnh vực hộ tịch

208

83

125

 

208

 

208

 

0

 

 

1.1

Thủ tục đăng ký khai sinh

59

09

50

 

59

 

59

 

 

 

 

1.2

Thủ tục đăng ký kết hôn

32

07

25

 

32

 

32

 

 

 

 

 

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

01

0

01

 

01

 

01

 

 

 

 

 

Thủ tục đăng ký khai tử

27

20

7

 

27

 

27

 

 

 

 

 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

0

0

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

61

20

41

 

61

 

61

 

 

 

 

 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

03

02

01

 

03

 

03

 

 

 

 

 

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

25

25

0

 

25

 

25

 

 

 

 

 

Liên thông TTHC về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi

0

0

0

 

0

 

0

 

 

 

 

2

Lĩnh vực: Chứng thực

667

06

661

 

667

 

665

02

0

 

 

 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

618

0

618

 

618

 

618

0

 

 

 

 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản

49

06

43

 

49

 

47

02

0

 

 

3

Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thành lập nhóm trẻ tư thục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Lĩnh vực: Lao động - Thương binh và Xã hội

42

11

31

 

41

41

1

0

1

 

 

4.1

Lĩnh vực: Người có công

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ sơ Bà mẹ Việt Nam anh hùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội

42

11

31

 

41

41

1

0

0

 

 

 

Thủ tục "Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

12

11

1

 

12

12

0

0

0

 

 

 

Thủ tục "Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật"

30

0

30

 

29

28

1

0

1

1

0

 

Hồ sơ Người cao tuổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn thân nuôi con thuộc hộ nghèo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Lĩnh vực: Đất đai

20

8

12

0

08

08

0

 

12

11

1

 

Cấp giấy CNQSD đất theo một cửa liên thông

20

8

12

0

08

08

0

 

12

11

1

 

Đăng ký biến động QSD đất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số=(1)
+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)

937

108

829

0

924

49

873

02

13

12

1

 

 

 

 

 

 

Biểu số II.07b/VPCP/KSTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

“4 TẠI CHỖ” TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CỦA ĐỊA PHƯƠNG

Kỳ báo cáo: Quý I Năm 2023

(Từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/3/2023)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Đơn vị báo cáo:

UBND phường An Đông

- Đơn vị nhận báo cáo:

UBND thành phố Huế

 

PHƯỜNG AN ĐÔNG                   
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Đông, ngày 09 tháng 8 năm 2023

 

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT TTHC

(Từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/3/2023)

 

 

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

 

Tổng cộng

344

 

 

30

26

4

8

8

0

 

1

Bảo trợ xã hội

12

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2

Bảo trợ xã hội (Cấp huyện)

30

0

0

1

1

0

0

0

0

 

3

Chứng thực

63

0

0

10

8

2

0

0

0

 

4

Đất đai (Cấp huyện)

20

0

0

2

0

2

8

8

0

 

5

Hộ tịch

212

0

0

17

17

0

0

0

0

 

6

Nuôi con nuôi

1

0

0

0

0

0

0

0

0

 

7

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công  (Cấp huyện)

6

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

Ghi chú:         (3) = (4) + (5) = (6) + (9)

                        (6) = (7) + (8)

                        (9) = (10) + (11)

 

Người lập biểu

 

 

 

Trần Thị Minh Thu

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 364.662
Truy cập hiện tại 2