Tìm kiếm tin tức
Sơ đồ tổ chức
Ngày cập nhật 15/03/2017

ĐẢNG ỦY

Phan Trọng Nghĩa
Bí thư đảng ủy

Lê Hữu Hồi
PBT Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

Nguyễn Đình Nghị
PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Lê Hữu Hồi
PBT Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

Lê Thị Út
Phó chủ tịch HĐND

 ỦY BAN NHÂN DÂN

Nguyễn Đình Nghị
Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND

Lê Trung Long
Phó Chủ tịch UBND

Trần Thị Tường Vy
Phó Chủ tịch UBND

 ỦY BAN NHÂN DÂN

Trần Thanh Tùng
Chủ tịch UBMTTQVN

 ỦY BAN NHÂN DÂN

Lê Văn Thạnh
Giám đốc HTX Nông nghiệp

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 3