Tìm kiếm tin tức
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên:   Phường An Đông được thành lập và đi vào hoạt động theo Nghị định số 44/2007/NĐ - CP ngày 27/3/2007 trên cơ sở chia tách địa giới hành chính từ xã Thuỷ An, thành phố Huế để thành...
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 790.394
Truy cập hiện tại 38