Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC QUÝ I NĂM 2024
Ngày cập nhật 03/04/2024

Biểu số II.05a/VPCP/KSTT

KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (PAKN) VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH VÀ HÀNH VI HÀNH CHÍNH TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Kỳ báo cáo: Quý I, Năm 2024

(Từ ngày 12/12/2023 đến ngày 14/3/2024)

___________

- Đơn vị báo cáo:

UBND phường An Đông

- Đơn vị nhận báo cáo:

UBND thành phố Huế

 

 

Đơn vị tính: Số PAKN

STT

Tên ngành, lĩnh vực có PAKN

Số lượng PAKN được tiếp nhận

Kết quả xử lý PAKN

Số PAKN đã xử lý được đăng tải công khai

Tổng số

Theo nội dung

Theo thời điểm tiếp nhận

Đã xử lý

Đang xử lý

Tổng số

Theo nội dung

Theo thời điểm tiếp nhận

Tổng số

Hành vi hành chính

Quy định hành chính

Hành vi hành chính

Quy định hành chính

Từ kỳ trước

Trong

kỳ

Hành

vi hành chính

Quy định hành chính

Từ kỳ trước

Trong kỳ

(1)

(2)

(3)=(4)+(5)=(6)+(7)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)=(9)+(10)=(11)+(12)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)=(14)+(15)

(14)

(15)

(16)

1

...

0

0

0

 

 

0

0

0

 

 

0

0

0

0

TỔNG CỘNG

0

0

0

 

 

0

0

0

 

 

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số II.06a/VPCP/KSTT

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Kỳ báo cáo: Quý I Năm 2024

(Từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/3/2024)

- Đơn vị báo cáo:

UBND phường An Đông

- Đơn vị nhận báo cáo:

UBND thành phố Huế

 

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC.

STT

Lĩnh vực giải quyết

Số lượng hồ sơ tiếp nhận

Số lượng hồ sơ đã giải quyết

Số lượng hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Trong kỳ

Từ kỳ trước

Tổng số

Trước hạn

Đúng hạn

Quá hạn

Tổng số

Đúng hạn

Quá hạn

Trực tuyến

Trực tiếp, dịch vụ bưu chính

(1)

(2)

(3)=(4)
+(5)+(6)

(4)

(5)

(6)

(7)=(8)
+(9)+(10)

(8)

(9)

(10)

(11)=
(12)+(13)

(12)

(13)

1

Lĩnh vực hộ tịch

342

339

 

 

342

 

342

0

0

 

 

1.1

Thủ tục đăng ký khai sinh

0

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

1.2

Thủ tục đăng ký kết hôn

29

29

 

 

29

 

29

 

0

 

 

 

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

02

02

 

 

02

 

02

 

0

 

 

 

Thủ tục đăng ký khai tử

30

30

 

 

30

 

30

 

0

 

 

 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

01

01

 

 

01

 

01

 

0

 

 

 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

70

67

3

 

70

 

70

 

0

 

 

 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

03

3

 

 

3

 

3

 

0

 

 

 

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

140

140

0

 

140

 

140

 

0

 

 

 

Liên thông TTHC về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi

67

67

0

 

67

 

67

 

0

 

 

2

Lĩnh vực: Chứng thực

544

90

 

 

544

 

544

0

0

 

 

 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

500

90

 

 

500

 

500

0

0

 

 

 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản

44

44

 

 

44

 

44

0

0

 

 

3

Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thành lập nhóm trẻ tư thục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Lĩnh vực: Lao động - Thương binh và Xã hội

28

 

 

 

26

26

 

 

02

02

 

4.1

Lĩnh vực: Người có công

02

 

 

 

01

01

 

 

01

01

 

 

Hồ sơ Bà mẹ Việt Nam anh hùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội

26

 

 

 

25

25

 

 

 

 

 

 

Thủ tục "Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

 

 

 

 

 

 

 

 

01

01

 

 

Thủ tục "Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật"

08

 

 

 

07

07

 

 

01

01

 

 

Hồ sơ Người cao tuổi

14

 

 

 

14

14

 

 

 

 

 

 

Đơn thân nuôi con thuộc hộ nghèo

4

 

 

 

4

4

 

 

 

 

 

 

Chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Lĩnh vực: Đất đai

12

7

 

 

6

6

0

 

6

5

1

 

Cấp giấy CNQSD đất theo một cửa liên thông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng ký biến động QSD đất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số=(1)
+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)

926

436

 

 

918

32

886

 

08

07

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 790.503
Truy cập hiện tại 39