Tìm kiếm tin tức

 

 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
CÔNG BỐ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ
Ngày cập nhật 26/06/2019
UBND PHƯỜNG AN ĐÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BAN VẬN ĐỘNG QUỸ CHĂM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SÓC VÀ PHÁT HUY HỘI NCT CÔNG BỐ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ Kính gữi: - UBND Thành phố Huế - Căn cứ Quyết định số 1666/QĐ-CTUB ngày 17tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố Huế về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ chăm sóc và phát huy Hội người cao tuổi phường An Đông. Theo hướng dẫn của phòng Nội vụ thành phố Huế. Ban vận động quỹ chăm sóc và phát huy NCT phường An Đông công bố việc thành lập quỹ với các nội dung sau: a) Tên quỹ: Qũy chăm sóc và phát huy NCT phường An Đông thành phố Huế. b) Địa chỉ : Trụ sở của quỹ: Số 7 Tôn Quang Phiệt, phường An Đông, thành phố Huế. ĐT: 0234.3823663; Email: andong.tphue c) Tôn chỉ, mục đích của quỹ: là quỹ từ thiện, hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm mục đích chăm sóc sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần NCT, phát huy tiềm năng NCT để tạo sản phẩm cho xã hội và gia đình. Qũy được hình thành từ nguồn vốn huy động, nguồn đóng góp của xã hội, để thực hiện các hoạt động chăm sóc và phát huy NCT. d) Phạm vi và lĩnh vực hoạt động của quỹ: Qũy có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật. Qũy hoạt động trong phạm vi phường An Đông, chịu sự chỉ đạo, giám sát của Ban Thường vụ Hội NCT phường An Đông và Hội đồng quản lý quỹ. e) Số tài khoản 1014026273, tên Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội, địa chỉ ngân hàng nơi quỹ mở tài khoản chi nhánh Thừa Thiên Huế. g) Số ký hiệu, ngày, tháng, năm của cơ quan cấp giấy phép số QĐ/1666/QĐ-CTUB ngày 17 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố Huế cấp giấy phép và công nhận điều lệ quỹ chăm sóc và phát huy NCT phường An Đông./. Nơi nhận: TM. BAN VẬN ĐỘNG - UBND TP Huế; Trưởng ban - Phòng Nội vụ TP Huế; - Lưu VT. Chủ tịch Nguyễn Đình Nghị
Lê Văn Phước
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 13