Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chuyển đổi số
Thực hiện Kế hoạch số 1743/KH-UBND ngày 04/3/2024 của UBND thành phố về triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn Thành phố Huế năm 2024;...
  ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG AN ĐÔNG          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ phường An Đông phối hợp với Công an phường cùng các ban ngành đoàn thể tại tổ dân phố ra quân tuyên truyền về tính năng, tiện ích và đẩy mạnh các...
Thực hiện mục tiêu tuyên truyền hiệu quả, thiết thực và tăng tính lan tỏa, UBND phường và Đoàn Thanh niên phường An Đông đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn tạo tài khoản dịch vụ công quốc gia và đăng ký tài khoản...
Ngày 18/7/2022 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH-Bộ Công an đã công bố ứng dụng VNeID (ứng dụng định danh điện tử) chính thức được đưa vào hoạt động. Ứng dụng VNeId gắn với sử dụng tài khoản định danh và xác thực điện tử đã được đưa lên...
 ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                             ...
𝐇𝐎̣̂𝐈 𝐍𝐆𝐇𝐈̣ 𝐇𝐔̛𝐎̛́𝐍𝐆 𝐃𝐀̂̃𝐍 𝐂𝐀̀𝐈 Đ𝐀̣̆𝐓 𝐇𝐔𝐄-𝐒 𝐕𝐀̀ 𝐊𝐈́𝐂𝐇 𝐇𝐎𝐀̣𝐓 𝐕𝐈́ Đ𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐓𝐔̛̉ 𝐇𝐔𝐄-𝐒 𝐓𝐑𝐄̂𝐍 Đ𝐈̣𝐀 𝐁𝐀̀𝐍 𝐏𝐇𝐔̛𝐎̛̀𝐍𝐆 𝐀𝐍 Đ𝐎̂𝐍𝐆 🌼Ngày 09/03/2023, UBND phường An Đông phối hợp tổ chức Hội nghị hướng dẫn cài đặt Hue-S và...
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 664.449
Truy cập hiện tại 55