Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại buổi họp về giải quyết hồ sơ miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ
Ngày cập nhật 07/05/2024

 THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại buổi họp về giải quyết hồ sơ miễn giảm tiền sử dụng đất

đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ

 

    Ngày 03 tháng 5 năm 2024, tại Trung tâm Hành chính thành phố Huế, Chủ tịch UBND thành phố Huế đã chủ trì buổi họp về việc giải quyết hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn thành phố Huế. Tham dự buổi họp có Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Việt Bằng; đại diện lãnh đạo các đơn vị gồm: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Trung tâm Hành chính công, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố, Chi cục Thuế thành phố. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo và đề xuất việc giải quyết hồ sơ miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Chủ tịch UBND Thành phố kết luận như sau:        1. Căn cứ Quyết định số 18/2024/QĐ-UBND ngày 05/4/2024 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về phân cấp thẩm quyền quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Văn phòng HĐND và UBND thành phố Huế chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND Thành phố văn bản đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy trình thủ tục hành chính về miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ.

    2. Trong thời gian chờ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy trình thủ tục hành chính về miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ; giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tiếp nhận hồ sơ miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ; phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ (thực hiện quy trình thủ tục hành chính tương tự Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 43/2016/QĐUBND ngày 23/6/2016 của UBND Tỉnh). Đối với các trường hợp hồ sơ cần lấy ý kiến, xác minh của các cơ quan, đơn vị cấp trên hoặc các địa phương ngoài địa bàn Thành phố, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND Thành phố văn bản gửi các đơn vị liên quan.

    3. Các đơn vị liên quan: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Chi cục Thuế Thành phố thực hiện phúc đáp kịp thời, đảm bảo thời gian quy định khi có văn bản đề nghị của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội liên quan xử lý hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ. Các nội dung trên đã được Chủ tịch UBND Thành phố xem và thống nhất. UBND thành phố thông báo đến các thành viên dự họp, các đơn vị có liên quan biết để thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 664.532
Truy cập hiện tại 57