Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Không giải quyết thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp qua bưu điện
Ngày cập nhật 04/05/2017

Ngày 03/05/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 631/QĐ-LĐTBXH công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

 
 
 

Danh mục bao gồm 11 TTHC không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, gồm 04 TTHC lĩnh vực bảo trợ xã hội; 01 TTHC lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội và 06 TTHC lĩnh vực việc làm. Cụ thể như các TTHC: Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp; Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp; Giải quyết hỗ trợ học nghề; Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm; Thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng; Cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 135.313
Truy cập hiện tại 9